Impactul politicii de acordare a ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat asupra reducerii sărăciei în România The impact of the guaranteed minimum income on reducing poverty in Romania Section Studies

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sebastian Țoc
Bianca Buligescu

Abstract

The means-tested social benefits provided in Romania are guaranteed minimum income, family support allowance, and heating aid. In this paper, we focus on the allocation of the guaranteed minimum income and their impact on the beneficiaries. Using data from Family Household Budget Survey 2016 we describe the profile of the beneficiaries, and we analyze the extent to which guaranteed minimum income beneficiaries continue to be in situations such as severe material deprivation, and relative poverty after social transfers. The results show that most beneficiaries are in severe material deprivation, with more than half of them deprived of food and new clothes. Also, the guaranteed minimum income manages to lift only 2% out of relative monetary poverty.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biographies

Sebastian Țoc, Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy

Address: 13 September Road no. 13, District 5, 050711, Bucharest, Romania.

Email: sebastian.toc@iccv.ro

Bianca Buligescu, Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy

Address: 13 September Road no. 13, District 5, 050711, Bucharest, Romania.

Email: bianca.buligescu@gmail.com

How to Cite
Țoc, S., & Buligescu, B. (2020). Impactul politicii de acordare a ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat asupra reducerii sărăciei în România: The impact of the guaranteed minimum income on reducing poverty in Romania. Sociologie Românească, 18(1), 63-88. https://doi.org/10.33788/sr.18.1.3

References

Constantinescu, Ș. (2017) Developments in relation to Minimum Income Schemes. EMIN Context Report Romania.
Eichhorst, W., Marx, P. și Wehner, C. (2017) Labor market reforms in Europe: towards more flexicure labor markets? Journal for labour market research, 51, 1.
Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.
European Commission (2016) Minimum Income Schemes in Europe. A study of national policies 2015. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Disponibil la https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=2506&langId=en. Accesat la 15.12.2019.
Figari, F., Matsaganis, M. și Sutherland, H. (2013) Are European social safety nets tight enough? Coverage and adequacy of minimum income schemes in 14 EU countries. International Journal of Social Welfare, 22, 1, 3-14.
INS (2017) Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației. Disponibil la http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/coordonate_ale_nivelului_de_trai_in_romania_2016.pdf. Accesat la 15.12.2019.
Marx, I. și Nelson, K. (2013) A New Dawn for Minimum Income Protection?, în I. Marx și K. Nelson (eds.), Minimum Income Protection in Flux, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Mihăilescu, A. (2012) Guaranteed minimum income – form of social assistance for poor families. Procedia Economics and Finance (ESPERA`14), Elsevier Ltd. Selection.
Ferrera, M. (1996) The southern model of welfare in Europe. Journal of European Social Policy, 6, 1, 17-37.
Monitor Social (2019) Beneficiari de venit minim garantat vs locuri de muncă. București: Fundația FES. Disponibil la https://monitorsocial.ro/data/beneficiari-de-venit-minim-garantat-vs-locuri-de-munca/. Accesat la 15.12.2019.
Nölke, A. și Vliegenthart, A. (2009) Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe. World politics, 61, 4, 670-702.
Onicioiu, D. (2018) Cifrele spun o altă poveste: „România degeaba” nu există. Disponibil la https://beta.dela0.ro/cifrele-spun-o-alta-poveste-romania-degeaba-nu-exista/. Accesat la 15.12.2019.
Pasti, V. (2000) Un deceniu de transformări sociale, în I. Mihăilescu (coord.), Un deceniu de tranziţie: situaţia copilului şi a familiei în România, Bucureşti: UNICEF.
Pasti, V. (2006) Noul capitalism românesc. Iaşi: Polirom.
Pierson, P. (1998) Irresistible forces, immovable objects: post-industrial welfare states confront permanent austerity. Journal of European Public Policy, 5, 4, 539-560.
Pop, L. (2015) ESPN Thematic Report on minimum income schemes. Romania. Brussels: European Commission.
Radu, M. (2009) Analiza situației cu privire la sistemele de venituri minime din România. Studiu privind politicile naționale. Brussels: European Commission.
Raț, C. (2011) Incluziune adversă. Prestaţii sociale şi persistenţa sărăciei în rândul romilor din România, în Ș. Toma și L. Fosztó (eds.), Spectrum. Cercetări sociale despre romi, Cluj-Napoca: Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Kriterion.
Stănculescu, M. S. și Berevoescu, I. (coord.) (2004) Sărac lipit, caut altă viaţă! Bucureşti: Nemira.
Stănescu, S., Dragotoiu A. și Marinoiu, A. (2012) Beneficiile de asistenţă socială gestionate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Calitatea vieții, 23, 3, 239-266.
Țoc, S. (2018) Legitimizing the post-socialist transformation in Romania. Calitatea Vieții, 29, 2, 145-160.
Vasile, M. și Dohotaru, A. (2018) Ajutoarele sociale în România - între mit și realitate, în M. Caradaic și V. Stoiciu (coord.), Stânga și agenda socială a României, București: Tritonic.
Voicu, B. (2005) Penuria pseudo-modernă a post-comunismului românesc (vol. 1). Bucureşti: Expert.
Zamfir, C. (coord.) (1995) Dimensiuni ale sărăciei. Bucureşti: Expert.
Zamfir, C. (2001) Situaţia sărăciei în România. PNUD.
Zamfir, C. (2004) O analiză critică a tranziţiei: ce va fi "după". Iaşi: Polirom.
Zamfir, C. (coord.) (2019) Istoria socială a României. București: Academiei Române.
Zamfir, E. (2015) Asistența socială față în față cu societatea riscurilor, din perspectiva politicilor sociale europene, în E. Zamfir, S. Stănescu și D. Arpinte (coord.), Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției. Texte selectate. Cluj-Napoca: Eikon.