Albumul de fotografii – un memorator al vieții de familie

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Elisaveta Drăghici

Abstract

This study explores the meanings currently ascribed to family photographs and albums and aspects of photograph collecting and album making behaviour. Current ways of storing photographs are presented as well as highlighting perceptions of the durability over time of these new forms of storage. The study is exploratory in nature, based on empirical research through the conduct of ten (structured) interviews conducted between August and September 2021. The results of the study show the multitude of meanings attributed to family photo albums, namely: reminiscence of moments in family life, reconstruction of family biography, communication between generations, knowledge of ancestors (great-grandparents, grandparents, parents) in different stages of their lives, establishing a link with the past and building family identity, family history and, last but not least, emotional, nostalgic or joyful meanings, aspects that strengthen the family. At the same time, the study highlights new forms of photo preservation - the shift from print to digital photography, including digital albums. The research also reveals perceptions of the durability of digital albums over time by recognising both positive and negative aspects. The article contributes to the development of research on family photographs and albums in Romanian society, highlighting the importance of the family album and considering it as an object of sociological research.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Elisaveta Drăghici, "The Lower Danube" University of Galați

Faculty of History, Philosophy and Theology
Address: 111 State Street, Galați, 800201, Galați County, Romania.
Email: draghicie.1@gmail.com

How to Cite
Drăghici, E. (2023). Albumul de fotografii – un memorator al vieții de familie. Sociologie Românească, 21(2), 77-96. https://doi.org/10.33788/sr.21.2.4

References

Aiken, M. (2019). The cyber efect - Psihologia comportamentului uman în mediul online, București: Niculescu.
Andrieș-Tabac, S. (2004). În căutarea strămoşilor... (o lecţie de genealogie). Didactica Pro…, 3(25), 49-55. Disponibil la https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/In%20cautarea%20stramosilor.pdf.
Bejenaru, M. (2007). Introducere în fotografie. (ediția a 2-a revizuită). Iași, București: Polirom.
Borco, I. (2019). Câteva repere într-o abordare multifațetată a fotografei, Caiete de Arte și Design, 7. Disponibil la https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=922698.
Chelcea, S. (2021). În cercetarea sociologică, o fotografie valorează cât o mie de statistici, România socială. Disponibil la https://www.romaniasociala.ro/in-cercetarea-sociologica-o-fotografie-valoreaza-cat-o-mie-de-statistici/.
Chiorean, E. (2014). Între trecut și istorie personală: Albumul fotografic ca eșafodaj biografic și construcția identității prin narativizarea traiectoriei sociale. Disponibil la https://www.sociolink.ro/intre-trecut-si-istorie-personala-albumul-fotografic-ca-esafodaj-biografic-si-constructia-identitatii-prin-narativizarea-traiectoriei-sociale/.
Dumitran, A. (2009). Aspecte privind organizarea și valorificarea colecțiilor fotografice, Revista Bibliotecii Naționale a României, 1-2, 119-122.
Freeman, M. (2011). Ochiul fotografului. București: Litera Internațional.
Gherman, L. (2020). Imaginea versatilă. Funcții și contexte ale fotografiei în cultura contemporană. Conference: Creativitatea și dezvoltarea personală - Dimensiuni educative și artistice, Ediția a XI-a, Iași, 111-116. Disponibil la https://www.researchgate.net/publication/360463426_IMAGINEA_VERSATILA_FUNCTII_SI_CONTEXTE_ALE_FOTOGRAFIEI_IN_CULTURA_CONTEMPORANA_THE_VERSATILE_IMAGE_FUNCTIONS_AND_CONTEXTS_OF_PHOTOGRAPHY_IN_CONTEMPORARY_CULTURE.
Grădinaru, C. (2016). Albume „efemere”. Fotografia digitală în mediul familial, Transilvania, 1, 73-79. Disponibil la https://revistatransilvania.ro/camelia-gradinaru-albume-efemere-fotografia-digitala-in-mediul-familial/
Ilin, B. (2020). Fotografia în contextul spiritualității contemporane. Perspective antropologice: o nouă mitologie, Transilvania, 8, 84-88. Disponibil la https://revistatransilvania.ro/wp-content/uploads/2020/11/Transilvania-8.2020-18.-Borco-Ilin.pdf.
Iluț, P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Iași: Polirom.
Vasilescu, F., Mărănduc, C., & Hoinărescu, L. (edit.). (2001). Micul dicționar academic (vol I). București: Univers Enciclopedic.
Orosan-Telea, M. (2017). Arta fotografică românească în perioada 1968-1978: evoluția revistei Fotografia, Studia Politica: Romanian Political Science Review, 17(3), 313-336. Disponibil la https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-55931-5.
Petrelli, D., & Whittaker, S. (2010). Family memories in the home: contrasting physical and digital mementos, Personal and Ubiquitous Computing, 14 (2). Disponibil la http://shura.shu.ac.uk/2907/1/PUC-journal-digitalVSphysical.pdf.
Rînziș, F. (2001). Arhive personale și familiale. Repertoriu arhivistic (vol. 1). Arhivele Naționale ale României. Disponibil la http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2017/08/Arh._personale_si_familiale_I.pdf.
Rusu-Mocănaşu, D. (2016). Strategii de eşantionare utilizate în cercetarea calitativă, Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, Fasc. XX, Sociologie, 11, 5-16. Disponibil la https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/socio/article/view/3898/3455.
Sandbye, M. (2014). Looking at the family photo album: a resumed theoretical discussion of why and how, Journal of Aesthetics & Culture, 6, 2-3. doi: 10.3402/jac.v6.25419. Disponibil la https://www.researchgate.net/publication/286191816_Looking_at_the_family_photo_album_A_resumed_theoretical_discussion_of_why_and_how.
Sontag, S. (2014). Despre fotografie. București: Vellant.
Scârneci-Domnișoru, F. (2016). Datele vizuale în cercetarea socială. Presa Universitară Clujeană. Disponibil la https://www.researchgate.net/publication/312473445_Datele_vizuale_in_cercetarea_sociala
Woodham, A., King, L., Gloyn, L., Crewe, V., & Blair, F. (2019): We Are What We Keep: The “Family Archive”, Identity and Public/Private Heritage, Heritage & Society, DOI: 10.1080/2159032X.2018.1554405. Disponibil la https://eprints.whiterose.ac.uk/143686/13/18_03_2019_We%20Are%20Wha.pdf
Zussman, R. (2006). Picturing the self: my mother’s family photo albums, Contexts, 5(4), 28-34. Disponibil la https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1525/ctx.2006.5.4.28.