[1]
C. Gavriluţă, “Agresivitatea umană şi controlul social. O perspectivă socioantropologică: Human aggressiveness and social control. A social-anthropological perspective”, SR, vol. 6, no. 3-4, pp. 197-206, Dec. 2008.