[1]
O. Buda, “Francisc Iosif Rainer. Biografia unui proiect de viaţă (1874-1944), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2017. Adrian Majuru: Francisc Iosif Rainer. Biography of a lifetime project (1874-1944). Oscar Print Press, Bucharest, 2017. Adrian Majuru”, SR, vol. 18, no. 2, pp. 231-233, Nov. 2020.