[1]
L. Marina, S. Stănescu, and M. Preotesi, “Tendințe ale cunoașterii și dezvoltării sociale în secolul al XXI-lea, conferință internațională, Alba Iulia, România, 25-26 octombrie 2019: Tendencies of knowledge and social development in the XXIst century, international conference 25-26 of October, Alba Iulia, Romania”, SR, vol. 18, no. 1, pp. 178-181, Jun. 2020.