BUDA, O. Francisc Iosif Rainer. Biografia unui proiect de viaţă (1874-1944), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2017. Adrian Majuru: Francisc Iosif Rainer. Biography of a lifetime project (1874-1944). Oscar Print Press, Bucharest, 2017. Adrian Majuru. Sociologie Românească, v. 18, n. 2, p. 231-233, 10 Nov. 2020.