PREOTESI, M. Eficiența sistemului de protecție socială în reducerea sărăciei. Comparație România – țări din UE: The Efficiency of the Social Protection System in Reducing Poverty. A Comparison between Romania and other EU States. Sociologie Românească, v. 16, n. 1-2, p. 83-100, 12 Sep. 2018.