Gavriluţă, C. (2008). Agresivitatea umană şi controlul social. O perspectivă socioantropologică: Human aggressiveness and social control. A social-anthropological perspective. Sociologie Românească, 6(3-4), 197-206. Retrieved from https://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/2008_3_4_gavriluta