Vlase, I. (2020). Despre creierul femeii și alți demoni. Antologia textelor publicistice, Sofia Nădejde, (ediție îngrijită de Maria Cernat și Adina Mocanu) Editura Paralela 45, Pitești, 2019. : Sofia Nădejde. Of woman’s brain and other demons. Anthology of Sofia Nădejde’s published writings (eds Maria Cernat and Adina Mocanu). 2019 Ed Paralela 45, Pitești. Sociologie Românească, 18(1), 207-208. https://doi.org/10.33788/sr.18.1.18