(1)
Gavriluţă, C. Agresivitatea Umană şi Controlul Social. O Perspectivă socioantropologică: Human Aggressiveness and Social Control. A Social-Anthropological Perspective. SR 2008, 6, 197-206.