(1)
Preotesi, M. Eficiența Sistemului De protecție Socială în Reducerea sărăciei. Comparație România – țări Din UE: The Efficiency of the Social Protection System in Reducing Poverty. A Comparison Between Romania and Other EU States. SR 2018, 16, 83-100.