(1)
Vlase, I. Despre Creierul Femeii și alți Demoni. Antologia Textelor Publicistice, Sofia Nădejde, (ediție îngrijită De Maria Cernat și Adina Mocanu) Editura Paralela 45, Pitești, 2019. : Sofia Nădejde. Of woman’s Brain and Other Demons. Anthology of Sofia Nădejde’s Published Writings (eds Maria Cernat and Adina Mocanu). 2019 Ed Paralela 45, Pitești. SR 2020, 18, 207-208.