[1]
Preotesi, M. 2018. Eficiența sistemului de protecție socială în reducerea sărăciei. Comparație România – țări din UE: The Efficiency of the Social Protection System in Reducing Poverty. A Comparison between Romania and other EU States. Sociologie Românească. 16, 1-2 (Sep. 2018), 83-100.