Tradiție și actualitate în sociologia academică ieșeană

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Cristina Gavriluţă

Abstract

The text aims at emphasizing the tradition and evolution of the academic sociology of Iaşi, tracking its origins. Thus, we tried to focus upon the emblematic personalities who contributed to the development of sociology in Iaşi (Constantin Dimitrescu-Iași, Constantin Leonardescu, Dimitrie Gusti, Petre Andrei, Vasile Miftode), dwelling on the ideas and themes outlined or developed by them at the Iaşi school of sociology. Our approach went even further, purporting to emphasize the professional competences and publications of the new generation of sociological thinkers in Iaşi, especially as authors of volumes. This approach, which is part of a history of sociology in Iaşi, shows that sociology at „Alexandru Ioan Cuza” University has had an outstanding evolution and a unique tradition.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Cristina Gavriluţă, Alexandru Ioan Cuza University of Iași

Address: 11 Carol I Blvd., 700506, Iaşi, Iași County, Romania.

Email: cristina_gavriluta@yahoo.fr

How to Cite
Gavriluţă, C. (2019). Tradiție și actualitate în sociologia academică ieșeană. Sociologie Românească, 17(2), 118-128. https://doi.org/10.33788/sr.17.2.5

References

Afloroaei, Ș. (1994) Lumea ca reprezentare a Celuilalt. Iași: Institutul European.
Andrei, P. (1996) Discursuri parlamentare (1929-1933). Iaşi: Ankarom.
Bădina, O. (1966) Cercetarea sociologică concretă. Tradiții românești. București: Politică.
Costea, Ş. (coord.) (1998) Istoria sociologiei româneşti. Bucureşti: Fundaţiei „România de Mâine”.
Gavriluță, C. (2017) Negativul cotidianului. Iași: „Universității Alexandru Ioan Cuza”.
Gavriluță, C. (2017) Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem Vasile Miftode. Iași: „Universității Alexandru Ioan Cuza”.
Gusti, D. (1968) Opere, vol. I. București: Academiei Române.
Gusti, D. (1910) Introducere în cursul de Istorie a filosofiei grecești. Etică și Sociologie. București: Tipografia Goebl.
Leonardescu, C. (1885) Morala inductivă și știința conduitei omenești. Iași: f.e.
Miftode,V. (1978) Migrațiile și dezvoltarea urbană. O analiză istorică și prospectivă a rural-urbanului. Iași: Junimea.
Miftode, V. (1984) Elemente de sociologie rurală. București: Științifică și Enciclopedică.
Miftode,V. (1999) La dinamique du travail dans la transition vers une economie de marche, le cas roumain. Innovation, Paris: L`Harmattan.
Miftode, V. (2000) Les effets sociaux des politiques economiques sur le travail en Roumanie, în B. Lestrade și S. Boutillier (coord.), Les mutation du travail en Europe, Paris: L`Harmattan.
Miftode, V. (2003) Birocrația funcțională și (hiper)birocrația disfuncțională. Revista de cercetare și intervenție socială, 1, Iași: Lumen.
Miftode, V. (2003) Metoda cercetare-acțiune. Revista de cercetare și intervenție socială, 1, Iași: Lumen.
Stan, D. și Ionescu, I. I. (2011) Istoria științei la Universitatea din Iași. Sociologie, în G. Iacob (coord.), Universitatea din Iaşi. 1860-2010. Facultăţi, Profesori, Şcoli ştiinţifice. Iaşi: Universității „Alexandru Ioan Cuza”.
Stan, D. (2012) Sociologia academică ieșeană de la origini la Petre Andrei, în D. Tompea și D. Șandru (coord.), Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei, Iași: Academiei Române.
Zamfir, C., Filipescu I., Zamfir E., Ilie S., Stănescu, S. M. și Iordache, M. (2015) Sociologie românească: 1900-2010. O istorie Socială. Cluj: Eikon, Școala Ardeleană.
*** (1898-1899) Anuarul Universităţii din Iaşi.
*** (1933) Dimitrescu-Iaşi. Omul şi opera. Volum omagial. Bucureşti: Socec.
*** (1954) Les sciences dans Ľ enseignement supérior: sociologie, psychologie sociale et anthropologie.
*** (1900) Omagiu lui Titu Maiorescu. București: SOCEC.