Eficiența sistemului de protecție socială în reducerea sărăciei. Comparație România – țări din UE The Efficiency of the Social Protection System in Reducing Poverty. A Comparison between Romania and other EU States Section The Social Context of Romania: 1945-2018

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Mihnea Preotesi

Abstract

As regard to the risk of poverty and social exclusion but also to the relative poverty, Romania has significantly higher rates than the EU average. Although the social impact of the transition was an important one in all former communist countries, the comparison between them reveals the functioning of a different model of social development followed by Romania and Bulgaria during the transition period. The proposed analysis will start from identifying, in the general picture of poverty in nowadays Romania, those groups that are mostly vulnerable, those with the greatest potential for accentuating vulnerability and those with the most precarious addressability; it will also focus on the effectiveness of the social protection system in reducing the risk of poverty and in supporting each of these vulnerable categories. The approach will be carried out from a comparative perspective, the comparison with the EU countries being complemented by those from the group of former communist countries of UE. In addition to the quantitative comparison set up by the socio-economic indicators, the analysis will also use some of the results of the study visits made in Poland, Ireland and Catalonia, Spain, in the years 2016–2017, inside the project „Implementation of a policy-making system in the field of social inclusion at the level of MLSJ”, code SIPOCA 4, co-funded by the European Union (EU).

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Mihnea Preotesi, Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy

Address: 13 September Road no. 13, District 5, 050711, Bucharest, Romania.

Email: mihneapre1@yahoo.com

How to Cite
Preotesi, M. (2018). Eficiența sistemului de protecție socială în reducerea sărăciei. Comparație România – țări din UE: The Efficiency of the Social Protection System in Reducing Poverty. A Comparison between Romania and other EU States. Sociologie Românească, 16(1-2), 83-100. Retrieved from https://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/2018_1_2_preotesi

References

Banca Națională a României, 2011: Raport asupra stabilității financiare;
Ghețău,V. (2012) Politici de creștere demografică: cum a balansat natalitatea către femeile salariate și instruite. România și politicile familiale europene. Disponibil la http://cursdeguvernare.ro/politici-de crestere-demografica-evaluarea-masurii-care a-balansat-natalitatea-catre-femeile-salariate și instruite-cum-sta-romania-fata-de politicile-familiale-europene.html. Accesat în 20.07.2018.
Mărginean, I. (2004) Politica socială. Studii 1990–2004. București: Expert.
Mărginean, I. și Vasile, M. (coord.) (2015) Dicționar de Calitatea Vieții. București: Expert.
Molnar, M. (1999) Sărăcia și protecția socială. București: România de Mâine.
Poenaru, M. (1998) Politica socială și indicatori sociali. București: All.
Stănculescu, M. S., Comșa, M., Berevoescu, I. et al. (1999) Fețele schimbării. Românii și provocările tranziției. București: Nemira.
Stănculescu, M. S. și Berevoiescu, I. (2004) Sărac lipit, caut altă viață! Fenomenul sărăciei extreme și al zonelor sărace în România 2001. București: Nemira.
Sztompka, P. (1999) The Core of Post-communist Transformations în T. Boje, B. van Steenbergen și S. Walby (eds.), The european Societes: Fusion or Fission? Londra, New York: Routledge, vol. 3(4), 449–466.
Teșliuc, C. M. și Pop, L. (2001) Sărăcia și sistemul de protecție socială. Iași: Polirom.
Townsend, P. (1979) Poverty in The United Kingdom. Londra: Penguin Books.
Vlăsceanu, L. (2001) Politică și dezvoltare. România, încotro? București: Trei.
Voicu, B. (2006) Abordări subiective și consensuale ale sărăciei. Despre deprivarea relativă. Calitatea Vieții, 3–4, 233–252.
Voicu, B. (2005) Penuria postmodernă a postcomunismului românesc, vol.1. Iași: Expert Projects.
Voicu, M. (2005) Ce fel de bunăstare își doresc românii? Despre legitimitatea politicilor sociale. Iași: Experts Projects.
Verdery, C. (2003) Socialismul: ce a fost și ce urmează. Iași: Institutul European.
Vlad, I.-V. (coord.) (2016) Strategia socioeconomică a României în următorii 20 de ani, vol. 3. București: Academiei Române.
Zamfir, C., Stănescu, I. și Ilie, S. (coord.) (2010) Raportul social al ICCV. După 20 de ani: opțiuni pentru România.
Zamfir, C. (1999) Politici sociale în România. București: Expert.
Zamfir, C. (coord.) (2001) Situația sărăciei în România. ICCV-PNUD.
Zamfir, C. (coord.) (2005) Diagnoza sărăciei și a riscurilor în dezvoltarea copilului în România. Raport de cerecetare, ICCV. Disponibil online la: www.iccv.ro . Accesat în 20.09.2010.
Zamfir, E. și Zamfir, C. (1995) Politici sociale: România în context European. București: Alternative.
Zamfir, E. (coord.) (2000) Strategii antisărăcie și dezvoltare comunitară. București: Expert.
***
Guvernul României, HG nr. 829 din 31 iulie 2002 privind aprobarea Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale, MO, 2002.
Guvernul României (2015) Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015–2020.
MMJS (2017) Raport statistic privind activitatea M.M.J.S. în domeniul asistenței sociale în anul 2016.
INS (2016) Tendințe sociale.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc270&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi230&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_52&language=en