Strategii de supraviețuire a Școlii Gustiene în perioada 1939-1948

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Gabriela Cătălina Danciu

Abstract

This article presents and analyzes the survival strategies of the Gusti School during 1939-1948. The specialized literature includes consistent information about the Gusti School, the monographs and research carried out, the School’s publications and the institutions in which the members of the Gusti School have been active. However, this article points out the important moments of the gustist activity after 1939, as forms of survival, through the documentary analysis of the texts published at that time, the documents of the Romanian Academy, as well as the subsequent sociological materials. An important part of the actions that indicate a certain type of strategy were extracted: journalism, the insistence to increase the sociological activity, even in conditions of war or the work carried out in different administrative positions. How was the activity of the Gusti School viewed after 1939 and what were the survival strategies? What were the main methods and strategies for promoting the Gusti School? In what (emergency) formula did the student teams continue their work? Is it possible to research in a time of war? Answering all these questions, we conclude that during 1939-1948, despite oppressive actions and purges targeting the Gusti School, its representatives managed to impose themselves, continuing the work to the limit allowed by the given political situations.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Gabriela Cătălina Danciu, University of Bucharest

Address: 9 Schitu Măgureanu Street, District 1, 010181, Bucharest, Romania.
Email: dobrescugabriela@yahoo.com

How to Cite
Danciu, G. C. (2021). Strategii de supraviețuire a Școlii Gustiene în perioada 1939-1948. Sociologie Românească, 19(2), 149-170. https://doi.org/10.33788/sr.19.2.6

References

Analele Academiei Române (1945). Desbaterile, Tomul LXIV, 1943-1945, Şedinţa Publică de la 18 ianuarie 1945.
Analele Academiei Române (1945). Desbaterile, Tomul LXIV, 1943-1945, Şedinţa de la 19 ianuarie 1945.
Bădina, O., & Neamţu, O. (1967). Dimitrie Gusti. Viaţă şi personalitate. Bucureşti: Tineretului.
Bentoiu, A. (2019). Timpul ce ni s-a dat. Memorii 1944-1959. Bucureşti: Humanitas.
Betea, L. (2007). Un sociolog, decedat în ancheta Securităţii - Interviu cu Sanda Golopenţia, Jurnalul Naţional, 11 septembrie. Disponibil la https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/interviuri/un-sociolog-decedat-in-ancheta-securitatii-102139.html.
Boia, L. (2011). Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930-1950. Bucureşti: Humanitas.
Butoi, I. (2015). Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului românesc. Bucureşti: Eikon.
Golopenţia, A. (2014). Rapsodia epistolară. Scrisori primite şi trimise de Anton Golopenţia (1923-1950), Volumul III şi volumul IV. Bucureşti: Enciclopedică.
Golopenţia, S. (2016). Arhipelagul gustian. Contribuţii la istoria Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Bucureşti: Enciclopedică.
Gusti, D. (1939). Consideraţiuni asupra Seviciului Social în România, Curentul, 4082, Sâmbătă, 24 Iunie 1939. Disponibil la http://www.cooperativag.ro/consideratii-despre-serviciul-social-romania-1939/.
Gusti, D. (1942). Ştiinţa şi pedagogia naţiunii, Sociologie Românească, IV(97-12), 359-373.
Hitchins, K. (2013). România 1866-1947. Bucureşti: Humanitas.
Hudiţă, I. (2014). Jurnal politic (21 aprilie-31 august 1946), Vol. XVII. Târgovişte: Cetatea de Scaun.
Iuraşcu, D. (2012). Jurnal politic 1939-1950. Galaţi: Editura Muzeului Naţional de Istorie Galaţi.
Larionescu, M. (2007). Istoria sociologiei româneşti. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
Neamţu, O. (1942). Ştiri de pe graniţa apuseană a patriei, Timpul, 1741, sâmbătă 14 martie, 1.
Oprea, I., Pamfil, C.-G., Radu, R., & Zăstroiu, V. (2006). Noul dicţionar Universal al limbii române. Bucureşti: Litera Internaţional.
Rădulescu-Motru, C. (1996). Revizuiri şi adăugiri 1944-1947. Bucureşti: Floarea Darurilor.
Rostás, Z. (2000). Monografia ca utopie. Interviuri cu Henri H. Stahl (1985-1987). Bucureşti: Paideia.
Rostás, Z. (2005). Atelierul gustian. O abordare organizaţională. Bucureşti: Tritonic.
Rostás, Z. (2006). Parcurs întrerupt. Discipoli din anii ’30 ai şcolii gustiene. Bucureşti: Paideea.
Rostás, Z. (2019). Demararea şi metamorfozele unei reviste centenare, Polis, VII, 1(23). Disponibil la http://www.cooperativag.ro/demararea-si-metamorfozele-unei-reviste-centenare-arhiva-pentru-stiinta-si-reforma-sociala/.
Rostás, Z. (coord.) (2021). Condamnare, marginalizare și supraviețuire în regimul comunist: Școala gustiană după 23 august 1944. Chișinău: Cartier.
Sandu, D. (2014). Policentrismul Şcolii Sociologice de la Bucureşti: calea metodologică la Henri H. Stahl. Disponibil la https://sas.unibuc.ro/storage/downloads/introducere-23/Policentrismul-2-01-03-2018-203434.pdf.
Sebastian, M. [1996] (2016). Jurnal 1935-1944. Bucureşti: Humanitas.
Stahl, H. H. (1946). Reforma. Privire critică asupra Universităţii, Studentul Român, I, 1, 4-5.
Stahl, H. H. (1981). Amintiri şi gânduri din vechea şcoală a monografiilor sociologice. Bucureşti: Minerva.
Zainea, I. (2004). Politică şi administraţie în România (6 martie 1945-1 martie 1946): Epurarea. Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
*** (1940). Timpul, nr. 1011, 25 februarie 1940, 3.
*** (1940). Şedinţa Institutului de Științe Sociale al României, Timpul, Nr. 1017, Sâmbătă 2 martie 1940, 8.
*** (1941) Ştiinţa Realităţii Sociale şi Ştiinţa Naţiunii, Timpul, Nr.1413, luni 14 aprilie 1941, 2.
*** http://www.cooperativag.ro/intalnirea-cu-anton-golopentia/
*** http://www.cooperativag.ro/mircea-vulcanescu-biografie-de-lucru/#_ednref13.