Rentabilitatea socială și economică a măsurilor alternative detenției față în față cu vizibilitatea sistemului național de probațiune din România

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Dana Obrinteschi
Cătălin Boboc

Abstract

20 years after the issue of Ordonnance 92/2000 which was establishing the need to provide services for the social reintegration of offenders and supervision for non-custodial sanctions, called from 2006 probation services, a national study was carried out on the visibility of probation system among citizens. The respondents were all the probation services Chiefs in the country and their opinion confirmed the hypothesis that the National Probation System, ignoring the recommendations of the Committee of Ministers of European Council, don't have a promoting strategy nither the concern for creating a recognizable image among the other actors involved in the justice act. Consequently, the field has so far failed to gain full consideration within the Romanian Criminal Justice System and visibility among citizens, although after 2014 when the New Criminal Code started to be applied, the number of offenders attended by probation services was tripled and the staff's attributions war extended. The article is structured in two parallel planes, first showing the social and economic benefits of alternative detention measures supervised by probation services in the light of the costs of incarceration and the second showing the unfair lack of visibility of these benefits and the unknown activity carried out by probation counselors for the social reintegration of offenders.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biographies

Dana Obrinteschi, University of Bucharest

Address: 4-12 Regina Elisabeta Blvd., 030018, District 3, Bucharest, Romania.
Email: dana_obrinteschi@yahoo.com

Cătălin Boboc, Serviciul de Probaţiune Alba

Address: 24 Iuliu Maniu Square, Room 8, Alba Iulia, 510111, Alba County, Romania.
Email: catalinmarian.boboc@yahoo.com

How to Cite
Obrinteschi, D., & Boboc, C. (2021). Rentabilitatea socială și economică a măsurilor alternative detenției față în față cu vizibilitatea sistemului național de probațiune din România. Sociologie Românească, 19(2), 122-148. https://doi.org/10.33788/sr.19.2.5

References

Administrația Națională a Penitenciarelor (2011). Document de politică publică privind îmbunătățirea condițiilor de detenție. Disponibil la https://rm.coe.int/1680697a3c. Accesat în 29 ianuarie 2021.
Administrația Națională a Penitenciarelor (2018). Raport de activitate. Disponibil la http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Raport-activitate-ANP-2018.pdf. Accesat în 21 septembrie 2020.
Administrația Natională a Penitenciarelor (2019). Comunicat de presă cu privire la liberările efectuate ca efect al legii 169/2017. Disponibil la http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Comunicat-de-pres%C4%83-ANP-14-ianuarie-2019.pdf. Accesat în 2 februarie 2021.
Administrația Natională a Penitenciarelor (2019). Raport de activitate. Disponibil la http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-Anul-2019.pdf. Accesat în 21 septembrie 2020.
Administrația Națională a Penitenciarelor (2020). Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024. Disponibil la https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/ANEXA-14.pdf. Accesat în 30 august 2020.
Applegate, B. K., Cullen, F. T., Fisher, B., & Vanderven, T. (2000). Forgiveness and fundamentalism: reconsidering the relationship between correctional attitudes and religion, Criminology, 719-753.
Asociația pentru apărarea drepturilor omului în România - Comitetul Helsinki (2019). Opinia APADOR-CH cu privire la legea recursului compensatoriu. Disponibil la https://apador.org/opinia-apador-ch-cu-privire-la-legea-recursului-compensatoriu/. Accesat în 23 august 2020.
Balica, E. (2009). Instituţionalizarea probaţiunii în România: practici şi strategii situaţionale în contextul (post)aderării la Uniunea Europeană, Revista sociologie românească, XX(3-4), 299-317.
Blomberg, T. (1977). Diversion and Accelerated Social Control, Journal of Criminal Law and Criminology, 68, 274-82.
Caplow, T., & Simon, J. (1999). Understanding Prison Policy and Population Trends, Crime and Justice, 26, 63-120.
Cărbunaru, I., Pană, O., & Todiriță, C. (2017). Managementul tranziției la nivel central din perspectiva reorganizării Direcției Naționale de Probațiune, în C. F. Călin, G. Oancea, & E. D. Oueslati, Manual de probațiune, Brăila: Istros a Muzeului Brăilei,131-137.
Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN (2017). Percepția publică asupra sancțiunilor din România. Disponibil la https://usv.ro/perceptia-publica-asupra-sanctiunilor-din-roma%C2%A2nia-sondaj-de-opinie-an-ra%C2%A2ndul-locuitorilor-din-regiunea-de-nord-est/. Accesat în 3 februarie 2021.
Children of Prisoners Europe (2013). Statistică România. Disponibil la https://childrenofprisoners.eu/facts_and_figures/statistics-romania/. Accesat în 25 august 2020.
Cod Penal (1936). Disponibil la https://lege5.ro/Gratuit/heztqnzu/codul-penal-din-1936. Accesat în 9 aprilie 2020.
Cod Penal (1968). Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38070. Accesat în 9 aprilie 2020.
Cod Penal (2009). Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855. Accesat în 18 septembrie 2020.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (1992). Recomandarea nr. R (92) 16 referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate. Disponibil la https://rm.coe.int/rec-92-16-on-community-sanctions-and-measures/16808b60b6. Accesat în 15 aprilie 2020.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (2000). Recomandarea R (2000) 22 în legătură cu îmbunătățirea implementării regulilor europene privind sancțiuni și măsuri comunitare. Disponibil la https://rm.coe.int/16806f407c. Accesat în 15 aprilie 2020.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (2003). Recomandarea R (2003) 22 cu privire la liberarea condiționată. Disponibil la https://rm.coe.int/16806f407a. Accesat în 16 aprilie 2020.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (2010). Recomandarea CM/Rec(2010)1 cu privire la regulile de probațiune. Disponibil la https://rm.coe.int/rec-2010-1-on-probation-rules-moldovan/16808b60bc. Accesat în 16 aprilie 2020.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (2014). Recomandarea CM/Rec(2014)4 cu privire la monitorizarea electronică. Disponibil la https://rm.coe.int/16806f4085. Accesat în 16 aprilie 2020.
Convenția cu privire la Drepturile Copilului (1989). Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28981. Accesat în 30 august 2020.
Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950). Disponibil la https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf. Accesat în 30 august 2020.
Cullen, F. T., Cullen, J. B., & Wozniak, J. F. (1988). Is rehabilitation dead? The myth of the punitive public, Journal of Criminal Justice, 303-317.
Cullen, F. T., Fisher, B. S., & Applegate, B. K. (2000). Public Opinion about Punishment and Corrections, Crime and Justice, University of Chicago, 1-79.
Decretul 218/1977 (1977). Disponibil la https://lege5.ro/Gratuit/he2tomzw/decretul-nr-218-1977-privind-unele-masuri-tranzitorii-referitoare-la-sanctionarea-si-reeducarea-prin-munca-a-unor-persoane-care-au-savirsit-fapte-prevazute-de-legea-penala. Accesat în 10 aprilie 2020.
Dianu, T. (1997). Non Custodial sanctions. Alternative models of post-comunist societis. New York: Nova Science Publishing.
Direcția Națională de Probațiune (2018). Raport de activitate. Disponibil la http://www.just.ro/wp-content/uploads/2015/09/RAPORT-DE-ACTIVITATE-DNP-2018-de-publicat2.pdf. Accesat în 9 septembrie 2020.
Direcția Națională de Probațiune (2019). Date statistice. Disponibil la http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune/. Accesat în 9 septembrie 2020.
Durnescu, I. (2008). O istorie a probațiunii în România, în V. Scripcariu, & R. Canton (ed.), Manual de probațiune, București: Standard, 8-25.
Durnescu, I. (2009). Asistență socială penitenciară. Iași: Polirom.
Durnescu, I. (2010). Pains of Probation: Effective Practice and Human Rights, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 55(4), 530-45.
Durnescu, I. (2018). The Five Stages of Prisoner Reentry: Toward a Process Theory, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(8), 2195-2215.
Families Against Mandatory Minimums. Disponibil la https://famm.org/. Accesat 1 februarie 2021.
Foucault, M. [1961] (2005). A supraveghea și a pedepsi: nașterea închisorii. București: Paralela 45.
Gallo, E., & Ruggiero, V. (1991). The immaterial prison: Custody as a factory for the manufacture of handicaps, International Journal for the Sociology of Law, 19, 273-291.
Goffman, E. [1961] (2005). Aziluri: Eseuri despre situația socială a pacienților psihiatrici și a altor categorii de persoane instituționalizate. Iași: Polirom.
Garland, D. (2002). The Culture of Control. Oxford: Oxford University Press.
Harding, D., Morenoff, J., Nguyen, A., Bushway, S., & Binswanger, I. (2019). A natural experiment study of the effects of imprisonment on violence in the community, Nature Human Behavior, 3, 671-677.
Human Right Watch (2017). Criminalization of poverty as a driver of poverty in United States. Disponibil la https://www.hrw.org/news/2017/10/04/criminalization-poverty-driver-poverty-united-states. Accesat în 17 martie 2021.
Hylton, J. (1981). Community Corrections and Social Control: The Case of Saskatchewan, Canada. Contemporary Crises, 5, 193-215.
Ilie, S., Tomescu, C., & Rotariu, L. (2019) Viața în detenție: sistem și calitate. București: Pro Universitaria.
Liebling, A., & Maruna, S. (2005). The efects of imprisonment. London: Willan Publishing.
Lupășteanu, C. (2017). Consilierii de probațiune către Toader: Dezinformați; Doar unii din mii de deținuți ce vor apela la recursul compensatoriu vor putea fi supravegheați, Libertatea, 24. oct 2017. Disponibil la https://www.libertatea.ro/stiri/umbrele-condamnatilor-eliberati-urmare-demersurilor-lui-tudorel-toader-spun-ca-acesta-dezinformeaza-marea-partea-condamnatilor-2014115. Accesat în 14 martie 2020.
Legea 104/1992 (1992). Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2386. Accesat în 10 aprilie 2020.
Legea 169/2017 (2017). Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191305. Accesat în 19 august 2020.
Maruna, S., & King, A. (2013). Public opinion and community penalties, în T. Balkema, Alternatives to Prison: Options for an Insecure Society, 83-112.
McCorkle, R. C. (1993). Research note: punish and rehabilitate? Public attitudes toward six common crimes, Crime & Delinquency, 240-252.
Mediafax (platformă de știri) (2014-2021). Disponibil la https://www.mediafax.ro/cautare.html?q=proba%C8%9Biune&p=1. Accesat în 1 februarie 2021.
Ministerul Justiției (2018). Bugetul Direcției Naționale de Probațiune. Disponibil la http://www.just.ro/transparenta-decizionala/bugetul-mj/buget-anual/. Accesat în 29 august 2020.
Mumola, C. (2000). Incarcerated parents and their children. Washington DC: U.S. Department of Justice.
Murray, J. (2005). The effects of imprisonment on families and children of prisoners. The effects of imprisonment, 442-492.
National Council on Crime and Delinquency (2009). Attitudes of US Voters toward Nonserious Offenders and Alternatives to Incarceration. Disponibil la https://www.evidentchange.org/sites/default/files/publication_pdf/focus-voter attitudes.pdf. Accesat în 1 februarie 2021.
New Economic Fundation (2008). Unlocking value: How we all benefit from investing in alternative prison for woman offenders. Disponibil la https://neweconomics.org/uploads/files/6533e0a823956802b3_10m6buwft.pdf. Accesat în 29 august 2020.
Numbeo (2020). Rata criminalității în România. Disponibil la https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2020®ion=150. Accesat în 1 august 2020.
Ordonanța 92/2000 privind organizarea şi funcționarea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor (2000). Disponibil la. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71639. Accesat în 4 octombrie 2020.
Organizația Națiunilor Unite (1990). Regulile Tokyo. Disponibil la https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf. Accesat în 29 august 2020.
Organizația Mondială a Sănătății (2007). Preventing suicide in jails and prisons. Disponibil la https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43678/9789241595506_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Accesat în 1 februarie 2021.
Petersilia, J. (1990). When Probation Becomes More Dreaded Than Prison. Federal Probation, 54, 23-27. Disponibil la https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/123146NCJRS.pdf. Accesat în 17 martie 2021.
Petre, R. T. (2018). Impactul criminalității asupra dezvoltării economico-sociale regionale în România. București: Pro Universitaria.
Poledna, S., Șandor, F., Foca, L., Palaghia, M., & Sandu, M. (2009) Manual de formare profesională privind lucrul cu persoanele condamnate care urmează să se elibereze din penitenciar. București: Lumina Lex.
Pratt, J. (2007). Penal populism: key ideas in criminology. London: Routledge Taylor & Francis Group.
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 252/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (2013). Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154293. Accesat în 12 aprilie 2021.
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (2013). Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181314. Accesat în 12 aprilie 2021.
Sandu, M. (2017). Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența postpenală. București: Pro Universitaria.
Sykes, G. (1958). The Society of Captives. Princeton: Princeton University Press.
Stalans, L. (2002). Measuring attitudes to sentencing, în V. Roberts & H. M. Changing (ed.), Attitudes to Punishment: Public opinion, crime and justice, Portland: Willam Publishing, 15-32.
Tomiță, M., & Goian, C. (2009). Romanian probation system and the effect of semantics in social work, Revista de Cercetare și Intervenție Socială, 27, 92-111.
Travis, J. & Waul, M. (2003). Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities. The Urban Institute Press.
Țica, G. (2016). Recidivism și excluziune socială. Oradea: Universității din Oradea.
United Nations Office on Drugs and Crime (2014). Handbook on Woman and Inprisonment. Disponibil la https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_-_2nd_edition.pdf. Accesat în 30 august 2020.
Wolfe, T. (1999). Counting the cost: The social and financial consequences of woman's imprisonment. Disponibil la http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Counting%20the%20Cost.pdf. Accesat în 6 august 2020.