How good or bad was the Romanian strategy of transition

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Cătălin Zamfir

Abstract

Romania’s performances over the past 30 years are not impressive. The economy displays dramatic crises and modest increases, though there were years of important growth. The country faces unsolved chronic crises: agriculture and industry are in a state of confusion, lacking a strategic vision; underdeveloped public functions are facing severe social issues. Demographic decline, underemployment, and poverty are far from being significantly reduced. Also, the political factor, supposed to be the engine of development, seems to be locked in conflicts for power that express actually the lack of vision. The article argues that more than ever, Romania is at a crossroads. We enter inevitably into a new stage of our history. We might continue on the path we engaged on up to now, but the future does not seem by far the one we wish for. Or, we need rather to disengage from the process that kept us in a bottleneck and put forward a new vision, new options, and democratic-led decisions. In brief, a program for the social and economic development of the country. The article concludes that in order to surpass the current crisis a new model of social-economic development of the country should be enhanced, ensuring prosperity for the whole population.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Cătălin Zamfir, Research Institute for the Quality of Life, Romanian Academy

Address: 13 September Road no. 13, District 5, 050711, Bucharest, Romania.

Email: catalin.basarab@gmail.com

How to Cite
Zamfir, C. (2021). How good or bad was the Romanian strategy of transition. Sociologie Românească, 19(1), 11-54. https://doi.org/10.33788/sr.19.1.1

References

Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al României: 1862-2000: serii statistice seculare și argumente metodologice. Volumul I: Produsul intern brut 1862-2000. Sinteza seriilor de timp a indicatorilor globali, pe secțiuni temporale. București: Economică.
Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al României: 1862-2000: serii statistice seculare și argumente metodologice. Volumul II: Produsul intern brut 1862-1947. Calcule detaliate și metode de constituire a seriilor de indicatori pe activități - resurse. București: Economică.
Bădescu, I. (2003). Sincronism european și cultură critică românească: Occidentul, imperiile și românii în marea tranziție. Cluj-Napoca: Dacia.
Bălțătescu, S. (2009). Fericirea în contextul social al tanziției postcomuniste din România. Oradea: Editura Universității din Oradea.
Copilaș, E. (2017). Marele jaf postcomunist: spectacolul mărfii și revanșa capitalismului. Iași: Editura Adenium.
Georgescu, F. (2001). Starea economico-socială a României în anul 2000. București: Expert.
Ionete, C. (1993). Criza de sistem a economiei de comandă și etapa sa explozivă. București: Expert.
Mărginean, I., & Precupețu, I. (coord.). (2011). Paradigma calității vieții. București: Editura Academiei Române.
Mihalache, F., & Croitoru, A. (2011). Mediul rural românesc: evoluții și involuții. Schimbare socială și antreprenoriat. București: Expert.
Pasti, V. (1995). România în tranziție: căderea în viitor. București: Nemira
Pasti, V. (2006). Noul capitalism românesc. Iași: Polirom.
Preoteasa, A. M., Stănculescu, M., & Zamfir, E. (coord.) (2016). Calitatea vieții: România 2035-direcții și priorități, în I.-V. Vlad (coord.), Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol. II, București: Editura Academiei Române, 314-284.
Rotariu, T. (2003). Demografie și sociologia populației: femomene demografice. Iași: Polirom.
Socol, G. (1999). Evoluție, involuție și tranziție în agricultura României. București: Institutul Român pentru Libera Întreprindere.
Stănescu, I. (2014). Puterea politică: de la communism la noul capitalism: (1989-2014). București: Pro Universitaria.
Șerban, M. (2011). Dinamica migrației internaționale: un exercițiu asupra migrației românești în Spania. Iași: Lumen.
Văcărel, I. (coord.) (2007). Cunoaște România: membră a Uniunii Europene. București: Economică.
Zamfir, C. (coord.) (1994). Dimensiuni ale sărăciei. București: Expert.
Zamfir, C. (coord.) (1999). Politici sociale în România 1990-1998. București: Expert.
Zamfir, C. (2004). O analiză critică a tranziției: ce va fi „după”. Iași: Polirom.
Zamfir, C. (coord.) (2011). România: răspunsuri la criză. București: ICCV.
Zamfir, C. (coord.) (2017). Calitatea vieții-România 2018-2038, în I.-V. Vlad (coord.), Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani. Sumar executiv, București: Editura Academiei Române, 61-57.
Zamfir, C., & Cace, S. (coord.) (2016). O strategie a relansării calității vieții în perspectiva 2037: Direcții. Priorități. Obiective. Ținte. Restricții. Oportunități, în I.-V. Vlad (coord.), Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol. III, Partea 1, București: Editura Academiei Române, 361-390.
Zamfir, E., Bădescu, I., & Zamfir, C. (coord.). (2000). Starea societății românești după 10 ani de tranziție. București: Expert.
Zamfir, E., & Maggino, F. (eds.). (2013). The European Culture for Human Rights: The Right to Happiness. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Zamfir, E., Pop, M., & Zamfir, C. (1994). România '89-'93. Dinamica bunăstării și a protecției sociale. București: Expert.
Zamfir, E., & Preda, M. (coord.). (2000). Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz. București: Expert.
Zamfir, E., & Zamfir, C. (coord.). (1993). Țiganii: între ignorare și îngrijorare. București: Alternative.
Zamfir, E., & Zamfir, C. (coord.). (1995). Politici sociale: România în context european. București: Alternative.