1.
Vrânceanu C-A. Influența coeziunii și structurii grupului asupra performanței și calității activității în muncă: The Influence of Cohesion and Group Structure on Work Performance and Quality of Work Activity. SR [Internet]. 2013Dec.29 [cited 2021Dec.7];11(4):90-107. Available from: http://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/2013_4_vranceanu