[1]
C.-A. Vrânceanu, “Influența coeziunii și structurii grupului asupra performanței și calității activității în muncă: The Influence of Cohesion and Group Structure on Work Performance and Quality of Work Activity”, SR, vol. 11, no. 4, pp. 90-107, Dec. 2013.