HATOS, A.; POP, A. Evoluția selectivității învățământului superior din România sub impactul expansiunii și contracției. O analiză descriptivă: The Impact of Expansion and Contraction on the Evolution of Selectivity of Romanian Higher Education. A Descriptive Analysis. Sociologie Românească, v. 13, n. 3-4, p. 5-18, 29 Dec. 2015.