Vrânceanu, C.-A. (2013). Influența coeziunii și structurii grupului asupra performanței și calității activității în muncă: The Influence of Cohesion and Group Structure on Work Performance and Quality of Work Activity. Sociologie Românească, 11(4), 90-107. Retrieved from http://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/2013_4_vranceanu