(1)
Hatos, A.; Pop, A. Evoluția selectivității învățământului Superior Din România Sub Impactul Expansiunii și contracției. O Analiză descriptivă: The Impact of Expansion and Contraction on the Evolution of Selectivity of Romanian Higher Education. A Descriptive Analysis. SR 2015, 13, 5-18.