(1)
Vrânceanu, C.-A. Influența Coeziunii și Structurii Grupului Asupra performanței și calității activității în muncă: The Influence of Cohesion and Group Structure on Work Performance and Quality of Work Activity. SR 2013, 11, 90-107.