[1]
Vrânceanu, C.-A. 2013. Influența coeziunii și structurii grupului asupra performanței și calității activității în muncă: The Influence of Cohesion and Group Structure on Work Performance and Quality of Work Activity. Sociologie Românească. 11, 4 (Dec. 2013), 90-107.