Conferința națională „Devianță și criminalitate. Evoluție. Tendințe. Perspective. DECRET – 2018”, Bacău, 22-23 noiembrie 2018 National Conference “Crime and Deviance. Evolution. Trends and Perspectives – DECRET –2018”, Bacău, November 22-23, 2018 Section Scientific Actuality

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Radu Năforniță

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Radu Năforniță, George Bacovia University of Bacău

Address: 96 Pictor Theodor Aman Street, Bacău, Romania.

Email: radunafornita@gmail.com

How to Cite
Năforniță, R. (2019). Conferința națională „Devianță și criminalitate. Evoluție. Tendințe. Perspective. DECRET – 2018”, Bacău, 22-23 noiembrie 2018: National Conference “Crime and Deviance. Evolution. Trends and Perspectives – DECRET –2018”, Bacău, November 22-23, 2018. Sociologie Românească, 17(1), 142-143. https://doi.org/10.33788/sr.17.10