Construcția neo-ruralului la porțile orașului: vectorii satisfacției rezidențiale în suburbiile emergente The Construction of the New Rural at the City Gates: Vectors of Residential Satisfaction in Emerging Suburbs Section Studies

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Oana-Mara Stan

Abstract

Studiul propune o incursiune în geografia simbolică a spaţiului peri-urban din jurul Capitalei, ca zonă-satelit ce influenţează dezvoltarea neo-ruralului, investigat prin prisma profilului motivaţional al celor care au optat pentru migraţia exocentrică tipică exurbanizării. Sunt exploraţi determinanţii şi implicaţiile pattern-urilor de migraţie internă a familiilor din clasa medie din municipiu către un spaţiu peri-urban cu puternică amprentă rurală, care se diferenţiază radical de reperele şi referenţialul cu care aceşti subiecţi erau familiarizaţi, ca experienţă locativă anterioară. Într-o micro-anchetă pe bază de chestionar şi interviuri semi-structurate, sunt examinaţi principalii factori ai satisfacţiei rezidenţiale şi mecanismele adaptative ce condiţionează inserţia în noul mediu. O concluzie priveşte dificultatea de a negocia constant un echilibru fragil între avantajele şi deficienţele asociate locuirii în acest mediu, între ambiţia autarhică şi deprivarea relaţională. O analiză cost-beneficiu fundamentează în registru comparativ percepţiile despre mediul rezidenţial suburban, prin confruntarea expectanţelor cu proba realităţii. Reiese concluzia potrivit căreia cele mai subestimate inconveniente ţin de costurile suplimentare cauzate de accesul anevoios la infrastructura de transport, ceea ce limitează mobilitatea, dar şi de diminuarea timpului liber, costuri mari cu întreţinerea şi investiţiile în arealul locativ şi expunerea sporită la hazarde naturale, riscul de izolare şi cvasi-absenţa unei reţele viabile de suport social. Recomandările sunt discutate pentru planul micro, dar şi pentru cel macro-al politicilor publice privind locuirea, urbanismul şi administraţia locală.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Oana-Mara Stan, Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest

Address: 9 Schitu Măgureanu Street, District 1, 010181, Bucharest, Romania.

E-mail:  oanamara2000@yahoo.ca

How to Cite
Stan, O.-M. (2012). Construcția neo-ruralului la porțile orașului: vectorii satisfacției rezidențiale în suburbiile emergente: The Construction of the New Rural at the City Gates: Vectors of Residential Satisfaction in Emerging Suburbs. Sociologie Românească, 10(1), 89-114. Retrieved from http://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/2012_1_stan